Free farming

Met free farming geeft de VanDrie Group aan dat dierenwelzijn een serieuze zaak is. Alle kalveren van die onder verantwoording van de onderneming vallen worden gehuisvest in groepen in ruime lichte stallen met daglicht.

Natuurlijk geproduceerd

Bij de VanDrie Group wordt het kalfsvlees op een natuurlijke manier geproduceerd. Meer dan 1000 kalverhouders binnen de VanDrie Group omringen de kalveren continu met hun professionele, ambachtelijke zorg en passie voor het individuele dier.
De kalverhouders staan onder strikte controle van diverse instanties en zij worden vanuit de VanDrie organisaties begeleid door specialisten.
De stallen voldoen aan allerlei voorschriften die het welzijn van het kalf bevorderen zoals bewegingsvrijheid, lichthoeveelheid, ventilatie en frisse luchtaanvoer en drinkgelegenheid.